Datos de contacto

 

 

Destilerías Compostela S.A.

Contimunde S/N

15911 - ROIS (La Coruña)

 

 

 

Situación:

 

Tel: +34 981 81 60 50

Fax: +34 981 81 60 51

E-mail: dc@destileriascompostela.es

 

 

 

Se desexa cualquera información ou realizar algunha consulta estamos a súa disposición, ben por teléfono ou fax o ben enviando o seguinte cuestionario:

Os campos marcados cun '*' son obrigatorios.
* Nome

 
Empresa

 
* E-mail

 
* Teléfono

 
* Comentarios

 

Cláusula informativa:
Responsable: Identidade: DESTILERÍAS COMPOSTELA S.A. con CIF: A15698871, na persoa do representante legal pro tempore, con sede legal en Lugar Contimunde S/N, 15911 – Rois - (A Coruña). Correo electrónico: admon@destileriascompostela.es
Informámoslle que na nosa empresa tratamos a información que nos facilita co fin de prestarlle o servizo solicitado e realizar a facturación do mesmo. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigas legais. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obriga legal. Vostede ten dereito a obter confirmación sobre si en DESTILERÍAS COMPOSTELA estamos tratando os seus datos persoais polo tanto ten dereito a acceder os seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios.

 

Así mesmo, solicito a súa autorización para ofrecerlle produtos e servizos relacionados cos solicitados e fidelizarlle como cliente. *


SI
     NON

 

* Captcha 

   
 

Destilerías Compostela S.A.
Contimunde S/N 15911 ROIS (A Coruña) • Tel: +34 981 81 60 50 • Fax: + 34 981 81 60 51 • E-mail: dc@destileriascompostela.es