BASE NEUTRA

PARA A CREMA DE LICOR

 

A planta para a fabricación de BASE NEUTRA para a elaboración de crema de calquera licor (caña, whisky, ron, etc…) foi deseñada e dirixida por FEUGA (Universidade de Santiago de Compostela) e pola FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE GALICIA (antes Aula de Productos Lácteos de Galicia), e que está participada principalmente pola Xunta de Galicia e, na súa construción, empregáronse os mellores aparellos e tecnoloxía posibles en cada unha das fases co que obtemos unha BASE NEUTRA de moi alta calidade. 

Esta planta pode alcanzar os 10 millóns de litros o ano. O produto rematado sale fabricado a 4º grados de temperatura e así permanece nos depósitos ata o seu envío en cisternas ou contenedores de 1.000 litros.

 

 

Visitemos a nova planta

 

 

Algunhas instalacións auxiliares

 

 

 

Instalación de xeradores de frío

 

 

 

Caldeira de vapor

 

 

Instalación para a limpeza total (C.I.P.) automatizada de toda a fábrica

 

 

 

Xerador de electricidade que suple calquera deficiencia no suministro eléctrico

 

Visita á planta de fabricación da base neutra

 

 

Sala de control de fabricación

 

 

Depósitos para a preparación da base neutra

 

 

Sistema automático de fabricación

 

 

Vista parcial da fábrica cos tanques de tona ao fondo

 

 

 

4 depósitos de 100.000 lts. de capacidade para a expedición do produto

 
   
 

Destilerías Compostela S.A.
Contimunde S/N 15911 ROIS (A Coruña) • Tel: +34 981 81 60 50 • Fax: + 34 981 81 60 51 • E-mail: dc@destileriascompostela.es